• مزایده فروش خودرو در ۳ ردیف (وانت زامیاد , سمند و پراید )