•  مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس ELX مدل ۸۹