• car

توضیحات

مزایده خودروی ساینا نقره ای متالیک مدل 1395 وضعیت خودرو در حدسالم استهلاک آن کمتر از مدل به نظر میرسد ، دارای سیستم صوتی است و لاستیک ها در حد70درصدکه با عنایت به موارد فوق به مبلغ 1/050/000/000 ریال معادل یکصد و پنج میلیون تومان ارزیابی و کارشناسی گردیده است

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

205003

استان برگزاری

تهران

قیمت :

105,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه