مزایده سواری سایپا تیپ111 اس ایکس رنگ سفید روغنی مدل 1390(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195754
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 64,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/03
مهلت شرکت تا : 1399/12/23
مزایده سواری سایپا تیپ111 اس ایکس رنگ سفید روغنی مدل 1390 -با وضعیت ظاهری مبنی بر از نظر ظاهری و فنی سالم بوده و دارای کارائی بوده ، درب موتور تعویضی می باشد و بدنه اتومبیل غیر از سقف تجدید رنگ گردیده است ارزش این وسیله 640/000/000 ریال ( ششصد و چهل میلیون ریال )......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.