}


مزایده پراید تیپ جی تی ایکس آی رنگ سفید رنگ فرعی سفید مدل 89(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195496
استان برگزاری: هرمزگان
قیمت : 40,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/16
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده پراید تیپ : جی تی ایکس آی رنگ سفید رنگ فرعی سفید مدل 89 - وضعیت موتور و گیربکس : وضعیت موتور گیربکس قسمت های فنی : در حد مدل و وضعیت لاستیکها 50% سالم و وضعیت استهلاک مستعمل و درصد استهلاک55 % درصد ارزش خودرو موصوف به مبلغ 400/000/000 ريال( چهارصد میلیون ریال ) ارزيابي و قطعی گردیده، پس از جری تشریفات قانونی از ساعت 9 الي 12 در روز شنبه مورخ 99/12/02 ........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده ماشین الات راه سازی نو و مستعمل در قشم

مزایده خودروی سمند تیپ ال ایکس سون، مدل 1395

مزایده خودروی پراید تیپ 132، مدل 1387، شماره انتظامی ايران 533 د 49-ايران 94

مزایده یک دستگاه پراید رنگ : سفید مدل : 88

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.