}


مزایده پراید تیپ جی تی ایکس آی رنگ سفید رنگ فرعی سفید مدل 89(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)


مزایده  پراید تیپ  جی تی ایکس آی رنگ سفید رنگ فرعی سفید مدل 89(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195496
استان برگزاری: هرمزگان
قیمت : 40,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/16
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده پراید تیپ : جی تی ایکس آی رنگ سفید رنگ فرعی سفید مدل 89 - وضعیت موتور و گیربکس : وضعیت موتور گیربکس قسمت های فنی : در حد مدل و وضعیت لاستیکها 50% سالم و وضعیت استهلاک مستعمل و درصد استهلاک55 % درصد ارزش خودرو موصوف به مبلغ 400/000/000 ريال( چهارصد میلیون ریال ) ارزيابي و قطعی گردیده، پس از جری تشریفات قانونی از ساعت 9 الي 12 در روز شنبه مورخ 99/12/02 ........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده دو دستگاه پراید مدل 87 و 88 سازمان اوقاف

وانت مزدا رنگ : فیروزه ای مدل : 69

پیکان وانت به شماره انتظامی 62د 372ایران 844 مدل1390

مزایده بیش از 140 دستگاه ماشین الات سنگین گمرک (اینترنتی) : بیل مکانیکی،بلدوزر کوماتسو لودرکوماتسو و...

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.