مزایده سواری سمند ال ایکس به رنگ سفید (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195445
استان برگزاری : کرج
قیمت : 145,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/14
مهلت شرکت تا : 1399/11/27
سواری سمند ال ایکس به رنگ سفید - زمان بازدید خودرو پایین سپر جلو از سمت راست خوردگی دارد ، درب موتور از وسط لبه جلو فرورفتگی دارد و هلال گلگیر عقب چپ خوردگی دارد و زه درب عقب راست خوردگی جزیی دارد و فرسودگی لاستیک ها حدود پنجاه درصد است ، ...................... ، جلو داشبورد سالم و شیشه ها و آئینه ها سالم و تودوزی مناسب دارد و رادیو پخش دارد ، وسایل اضافی ندارد و به علت عدم دسترسی به سوئیچ امکان بازدید عینی از مشخصات فنی وسیله ... خودروی.........................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.