مزایده يك دستگاه اتومبيل سمند ایکس 7 (سوخت بنزین )مدل 90(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195358
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 84,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/09
مهلت شرکت در مزایده : 1399/11/23
شرح آگهی مزایده:
يك دستگاه اتومبيل سمند ایکس 7 (سوخت بنزین )مدل 90- طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ هشتصدو پنجاه میلیون ریال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 روز پنجشنبه مورخ 1399/11/23 در شعبه اجرای ... از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ هشتصدو پنجاه میلیون ریال ش................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری سایپا تیپ تیبا به رنگ اصلی خاکستری مدل 96
مزایده وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 80 در شهر مراغع
مزایده خودروی پژو تیپ 405GLX-XU7 به رنگ خاکستری متالیک مدل 1394
مزایده خودروی سواری سایپا تیپ 131SE به رنگ سفید روغنی مدل 1393