}


مزایده يك دستگاه اتومبيل سمند ایکس 7 (سوخت بنزین )مدل 90(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195358
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 84,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/09
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
يك دستگاه اتومبيل سمند ایکس 7 (سوخت بنزین )مدل 90- طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ هشتصدو پنجاه میلیون ریال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 روز پنجشنبه مورخ 1399/11/23 در شعبه اجرای ... از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ هشتصدو پنجاه میلیون ریال ش................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده دو دستگاه خودرو پژو 206 SD مدل 94 و اردی 84

مزایده خودروی پراید مدل : 77 در خسروشاه

مزایده خودروی پیکان رنگ : سفید مدل : 77

مزایده پژو آردی به رنگ سبز(یشمی) مدل 84 در شهرآذرشهر

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.