}


مزایده يك دستگاه اتومبيل سمند ایکس 7 (سوخت بنزین )مدل 90(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195358
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 84,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/09
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
يك دستگاه اتومبيل سمند ایکس 7 (سوخت بنزین )مدل 90- طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ هشتصدو پنجاه میلیون ریال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 روز پنجشنبه مورخ 1399/11/23 در شعبه اجرای ... از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ هشتصدو پنجاه میلیون ریال ش................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

مزایده خودرو پژو تیپ پارس به شماره انتظامی 814ن27- ایران /28 ،مدل ،1400رنگ سفید

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.