مزایده پژو تیپ 405 جی ال ایکس مدل 1383(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194893
استان برگزاری : ارومیه
قیمت : 41,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/09
مهلت شرکت تا : 1399/10/24
پژو تیپ 405 جی ال ایکس مدل 1383 مزایده ای -توصیف اجمالی شده و با شرایط فوق بدون در نظر گرفتن بیمه و خلافی خودرو به مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال ارزیابی گردیده است. درروز چهارشنبه مورخ 99/10/24 ازساعت 9 الی 12 ظهردرآدرس.....................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.