• car

توضیحات

مزایده ششدانگ یک باب خانه(مراغه)-در رهن شرکت پی گستر مراغه قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 8/240/000/000 ریال (هشت میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال ) ارزيابي شده و پلاك فوق داراي 160 مترمربع عرصه و اعیانی با قدمت 24 سال در یک طبقه در 112 متر مربع با سقف طاق ضربی و دارای نمای سیمانی رنگی و دیوار آجر و به حدود ثبتی شمالا بطول 8 متر پی به پی قطعه 315 و شرقا بطول 20 متر پی به پی قطعه 332 و جنوبا بطول 8 متر پی و راه ورود است به دربند و غربا بطول 20 متر پی به پی قطعه 330 و داراي انشعابات آب و برق و گاز می باشد....................................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194134

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

824,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه