• مزایده دو دستگاه خودروی مازاد (شرکت سیمان) شامل :نیسان ماکسیما مدل 1387،آمبولانس 85