• مزایده (شرکت سهامی عام)یک دستگاه خودروی کیا سراتو  مدل : 98