• مزایده زیر قیمت  خودرو سمند سورن  رنگ : آبی  مدل : 1400 - 270/000/000 تومان