• مزایده تعدادی ماشین الات سنگین  و سبک (شرکت پیمانکاری) تا تاریخ : 1403/04/30