• car

توضیحات

مزایده سمند تیپ 7 X بشماره انتظامی ایران 15 - 523 ی 17 مدل 1384 برنگ نقره ای که به دوگانه سوز تبدیل شده است بیمه شخص ثالث ابرازی تا تاریخ 1402/05/26 اعتبار داشت و تمدید بیمه نامه باین اداره ارائ... در شهر خسروشهر

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

588724

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه