• car

توضیحات

مزایده 1700 دستگاه حراج حضوری فروش تعدادی وسائط نقلیه خودرو سواری و موتورسیکلت:
بیش از 60 دستگاه خودروی سواری قابل شماره گذاری و اوراقی
بیش از 1650 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و شماره گذاری
زمان بازدید:
سه شنبه و چهارشنبه 1402.11.25 و 24 ساعت 9 الی 14
زمان و مکان برگزاری حراج: پنج شنبه مورخ 1402.11.26 ساعت 9/30 صبح میباشد
مزایده حضوری می باشد

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

581302

استان برگزاری

یزد

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه