• مزایده خودروی  سواری  پراید تیپ 131SE  مدل 1394  رنگ سفید روغنی