• car

توضیحات

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری دارای پلاک ثبتی 36556 فرعی از 232 بخش 9 به مساحت 65.50 متر مربع واقع در سمت جنوبی نیم طبقه همکف با سهم العرصه 22.41 متر مربع که فاقد آسانسور میباشد نشانی ابعاد در سند با محل برابر و در تصرف مالک و در اجاره شرکت کیاسر کوهین بود . این واحد شامل دو اتاق – سرویس بهداشتی و دارای آب – برق – گاز – مستقل و همچنین دارای گرمایش و سرمایش و اسپیلت است. ارزش ششدانگ پلاک فوق با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر – مساحت سهم العرصه و اعیان – قدمت اعیان – قدمت اعیان ( حدود 35 سال ) و مصالح بکار رفته – موقعیت مکانی و جغرافیایی – تناسب ابعاد – شکل هندسی – عرض ممر و بر دسترسی – و سایر عوامل موثر در ارزیابی به شرح فوق ارزش ملک را جهت قیمت پایه مزایده به مبلغ 5.240.000.000 ریال ( پنج میلیارد و دویست وچهل میلیون ریال ) برآورد و پیشنهاد میگردد............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

200248

استان برگزاری

مشهد

قیمت :

524,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه