مزایده سواری پراید تاکسی تیپ DLX141 مدل 1386( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196627
استان برگزاری : ارومیه
قیمت : 35,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/01/11
مهلت شرکت تا : 1400/01/25
مزایده سواری پراید تاکسی تیپ DLX141 مدل 1386
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.