• car

توضیحات

مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با درنظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام، استعلام قیمت و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور، بدون در نظرگرفتن بدهی احتمالی بمبلغ 2/000/000/000 ریال (دو میلیارد ریال) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرراست.............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196231

استان برگزاری

تهران

قیمت :

200,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه