مزایده خودرو سواری هاچ بک پراید 111 رنگ سفید 131SE مدل 97 (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195481
استان برگزاری : خوزستان
قیمت : 95,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/15
مهلت شرکت تا : 1399/11/29
مزایده خودرو سواری هاچ بک پراید 111 رنگ سفید 131SE مدل 97 -شیشه ها سالم است. وضعیت داخلی اتاق، تودوزی داشبورد، صندلیها در حد متوسط است وضعیت موتور؛ موتور روشن است و وضعیت دستگاه انتقال نیرو در حد مدل و کارکرد و درصد استهلاک 15درصد جمعا به مبلغ 950/000/000 ريال ارزيابي و قطعی گردیده، از ساعت 9 الي 12 در روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 در .....................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.