مزایده سپند پی کی آی مدل 1384 نقره ای آبی(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193675
استان برگزاری : خراسان رضوی
قیمت : 22,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/08/11
مهلت شرکت تا : 1399/08/27

سپند پی کی آی مدل 1384 نقره ای آبی

به شماره انتظامی 44 ط 571-36 ، متوقف در پارکینگ کرامت،

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.