}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

يك دستگاه کامیون کشنده، سیستم ه....

یزد

يك دستگاه کامیون کشنده، سیستم هوو، تیپ 3241

مهلت تا 14 روز جدید

قیمت : مخفی

مزایده خودروی MVM تیپ 110 در ی....

یزد

مزایده  خودروی MVM تیپ 110 در یزد

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 51/000/000 تومان

مزایده پژو405 ،مدل 84 بنزین سو....

یزد

مزایده  پژو405 ،مدل 84 بنزین سوز رنگ کرم

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 60/000/000 تومان