}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو سواری پراید سایپا ....

یزد

مزایده خودرو سواری پراید سایپا 111 سفید رنگ مدل 1394

مهلت تا 25 روز جدید

قیمت : 114/000/000 تومان

مزایده ساینا به رنگ سفید روغنی ....

یزد

مزایده ساینا به رنگ سفید روغنی و مدل 1397

مهلت تا 20 روز جدید

قیمت : مخفی

مزایده خودرو وانت مزدا تیپ CARA....

یزد

مزایده خودرو وانت مزدا تیپ CARA2000i مدل 1396 به رنگ نقره ای

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 200/000/000 تومان

مزایده خودرو ی فولکس به رنگ سف....

یزد

مزایده خودرو ی فولکس  به رنگ سفید روغنی مدل 1384

مهلت تا   10  روز دیگر  

قیمت : 90/000/000 تومان

مزایده پراید 131SE مدل 1396 سف....

یزد

مزایده  پراید 131SE مدل 1396 سفید

مهلت تا   19  روز دیگر  

قیمت : 120/000/000 تومان

مزایده خودرو سمندLX مدل 1390 بن....

یزد

مزایده خودرو سمندLX مدل 1390 بنزین سوز رنگ سفید روغنی لاستیکها در حد 90 درصد سالم است

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 125/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید جی تی ایکس....

یزد

مزایده خودرو پراید   جی تی ایکس ای مدل 1389 بنزین سوز رنگ سفید روغنی

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 70/000/000 تومان