}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پراید صبا مدل 1380 به ....

گیلان

مزایده  پراید صبا  مدل 1380 به رنگ سفید

مهلت تا 25 روز جدید

قیمت : 30/000/000 تومان

مزایده سواری شخصی (سمند LXEF7)....

گیلان

مزایده  سواری شخصی (سمند LXEF7) مدل 93 سفید

مهلت تا   14  روز دیگر  

قیمت : 180/000/000 تومان

مزایده پژو پارس xu7مدل 1399 رن....

گیلان

مزایده  پژو پارس xu7مدل 1399 رنگ سفيد سفيد

مهلت تا   25  روز دیگر  

قیمت : 266/000/000 تومان

مزایده سواری سمند LX به رنگ نق....

گیلان

مزایده  سواری سمند LX به رنگ نقره ای متالیک مدل 86 ب

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 80/000/000 تومان

مزایده سمند LXمدل 1389 به رنگ س....

گیلان

مزایده سمند LXمدل 1389 به رنگ سفیدروغنی

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 85/000/000 تومان

مزایده سايپا تيپ : 132SX مدل: 1....

گیلان

مزایده سايپا تيپ : 132SX مدل: 1390 رنگ: سفيد

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 58/000/000 تومان

مزایده وانت پيكان 1600 سفيد 1....

گیلان

مزایده  وانت پيكان  1600 سفيد 1380

مهلت تا   7  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده سواری شخصی (پژو پارس ) ....

گیلان

مزایده  سواری شخصی (پژو پارس )  مدل 1390 رنگ سفيد

مهلت تا   10  روز دیگر  

قیمت : 185/000/000 تومان

مزایده پراید رنگ سفيد مدل 1393

گیلان

مزایده پراید رنگ سفيد مدل 1393

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 110/000/000 تومان

مزایده خودروی سواری پراید تيپ ص....

گیلان

مزایده خودروی سواری پراید تيپ صبا رنگ سفید  مدل 1378

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 18/000/000 تومان

مزایده سواري پرايدصبا جي تي ايك....

گیلان

مزایده سواري پرايدصبا جي تي ايكس مدل 1379 رنگ سفيدشيري روغني

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده خودرو سواري پرايد به رنگ....

گیلان

مزایده خودرو سواري پرايد به رنگ سفيد مدل 1382

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 30/000/000 تومان

مزایده یک دستگاه خودرو چانگان 9....

گیلان

مزایده یک دستگاه خودرو چانگان 98

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده سواري رنو تيپ لوگان L90 ....

گیلان

مزایده سواري رنو تيپ لوگان L90 مدل 1387 به رنگ نقره اي متاليك

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 180/000/000 تومان

مزایده سواري رنو تيپ لوگان L90 ....

گیلان

مزایده سواري رنو تيپ لوگان L90 ، مدل 1387، برنگ نقره اي متاليك

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 180/000/000 تومان