مزایده خودرو گلستان - سایت مزایده خودرو در ایران با بیش از 10 هزار آگهی خودرو


مزایده خودرو-مزایده (تراکتور) فرگوسن کشاورزی ITM 285S رنگ قرمز فاقد پلاک قیمت : 161/000/000 تومان +سم پاش و تریلی

مزایده (تراکتور) فرگوسن کشاورزی ITM 285S رنگ قرمز فاقد پلاک قیمت : 161/000/000 تومان +سم پاش و تریلی

مهلت شرکت تا : 16 روز

گلستان

161,000,000 تومان

161,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یك دستگاه سواری لیفان به شماره پلاک انتظامی ایران69-793 ط 64

مزایده یك دستگاه سواری لیفان به شماره پلاک انتظامی ایران69-793 ط 64

مهلت شرکت تا : 16 روز

گلستان

160,000,000 تومان

160,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده خرید پژو آردی رنگ : سبز مدل : 84

مزایده خرید پژو آردی رنگ : سبز مدل : 84

مهلت شرکت تا : 13 روز

گلستان

78,000,000 تومان

78,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پژو 206 به شماره انتظامی ایران 69 – 277 ص71

مزایده پژو 206 به شماره انتظامی ایران 69 – 277 ص71

مهلت شرکت تا : 9 روز

گلستان

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده موتورسیکلت کویر رنگ : مشکی مدل : 82

مزایده موتورسیکلت کویر رنگ : مشکی مدل : 82

مهلت شرکت تا : 20 روز

گلستان

7,000,000 تومان

7,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه خودرو دنا پلاس رنگ : مشکی مدل : 1402

مزایده یک دستگاه خودرو دنا پلاس رنگ : مشکی مدل : 1402

مهلت شرکت تا : 16 روز

گلستان

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه سمند رنگ : سفید مدل : 90

مزایده یک دستگاه سمند رنگ : سفید مدل : 90

مهلت شرکت تا : 14 روز

گلستان

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده فروش خودرو ال 90 رنگ : سفید مدل : اعلام نشده

مزایده فروش خودرو ال 90 رنگ : سفید مدل : اعلام نشده

مهلت شرکت تا : 8 روز

گلستان

395,000,000 تومان

395,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه پژو تاکسی مدل : 87

مزایده یک دستگاه پژو تاکسی مدل : 87

مهلت شرکت تا : 13 روز

گلستان

60,000,000 تومان

60,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پراید رنگ : نقره ای مدل : 87

مزایده پراید رنگ : نقره ای مدل : 87

مهلت شرکت تا : 10 روز

گلستان

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده اتومبيل پراید سواری مدل 1387

مزایده اتومبيل پراید سواری مدل 1387

مهلت شرکت تا : 14 روز

گلستان

130,000,000 تومان

130,000,000 تومان

مزایده خودرو- مزایده کامیون بنز 1924 مدل : 1395 رنگ: نارنجی

مزایده کامیون بنز 1924 مدل : 1395 رنگ: نارنجی

مهلت شرکت تا : 1 روز

گلستان

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پژو 206 به شماره انتظامي 69 ب654 ایران 69 مدل 1397

مزایده پژو 206 به شماره انتظامي 69 ب654 ایران 69 مدل 1397

مهلت شرکت تا : 1 روز

گلستان

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پراید سواری مدل 1384 مشکی رنگ

مزایده پراید سواری مدل 1384 مشکی رنگ

مهلت شرکت تا : 0 روز

گلستان

128,000,000 تومان

128,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پژو 405 مدل : 73

مزایده پژو 405 مدل : 73

مهلت شرکت تا : 6 روز

گلستان

80,000,000 تومان

80,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پراید رنگ : سفید مدل : 95 قیمت : 175 میلیون !

مزایده پراید رنگ : سفید مدل : 95 قیمت : 175 میلیون !

مهلت شرکت تا : 2 روز

گلستان

175,000,000 تومان

175,000,000 تومان