}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پژو پارس مدل1388 رنگ سفی....

کهگیلویه

مزایده پژو پارس مدل1388 رنگ سفید

مهلت تا 14 روز جدید

قیمت : 75/000/000 تومان

مزایده سواری هیوندای سال ساخت....

کهگیلویه

مزایده  سواری هیوندای  سال ساخت 2012 میلادی

مهلت تا 11 روز جدید

قیمت : 900/000/000 تومان

مزایده زانتیا رنگ : خاکستری م....

کهگیلویه

مزایده زانتیا  رنگ : خاکستری  مدل : 83

مهلت تا   20  روز دیگر  

قیمت : 125/000/000 تومان

مزایده زانتیا مدل 1388

کهگیلویه

 مزایده زانتیا مدل 1388

مهلت تا   7  روز دیگر  

قیمت : 165/000/000 تومان

مزایده سواری هیوندای

کهگیلویه

مزایده سواری هیوندای

مهلت تا   11  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده پرايد به رنگ خاکستري متا....

کهگیلویه

مزایده پرايد به رنگ خاکستري متاليک    مدل 1389 بنزين سوز کارخانه ايران

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 74/000/000 تومان