}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودروهای اسقاط و غیر قاب....

کهگیلویه

مزایده خودروهای اسقاط و غیر قابل پلاک گذاری

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده لودر هیکو مدل HWL۶۵ و ت....

کهگیلویه

مزایده  لودر هیکو مدل HWL۶۵ و تعدادی دام مازاد

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده سواري سمندlx

کهگیلویه

مزایده سواري سمندlx

مهلت تا   7  روز دیگر  

قیمت : 80/000/000 تومان