}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو ی پژو پارس مدل1388....

کهگیلویه

مزایده خودرو ی پژو پارس مدل1388 رنگ سفید

مهلت تا 17 روز جدید

قیمت : 75/000/000 تومان

مزایده موتور سیکلت یاماها به شم....

کهگیلویه

مزایده موتور سیکلت یاماها به شماره پلاک 51213 ایران 571

مهلت تا 11 روز جدید

قیمت : 10/000/000 تومان

مزایده خودرو نیسان 2400 مدل : ....

کهگیلویه

مزایده خودرو نیسان 2400  مدل : 87

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : مخفی