}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده سواری پراید مدل 1384

کرمانشاه

مزایده  سواری پراید مدل 1384

مهلت تا 13 روز جدید

قیمت : 25/000/000 تومان

مزایده سواری پراید مدل 1383

کرمانشاه

مزایده  سواری پراید مدل 1383

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 25/000/000 تومان

مزایده سواری پراید مدل1395 رنگ ....

کرمانشاه

مزایده سواری پراید مدل1395 رنگ سفید

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 84/000/000 تومان

مزایده سواري پيكان جوانان مدل ....

کرمانشاه

مزایده سواري پيكان  جوانان مدل 55 ، برنگ آجري

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 7/500/000 تومان

مزایده سمند - رنگ: قهوه اي - ت....

کرمانشاه

مزایده  سمند - رنگ: قهوه اي - تيپ: LX EF7 1700 - مدل: 1390

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 90/500/000 تومان