}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودروی سواری پژو 405 مد....

کردستان

مزایده  خودروی سواری پژو 405 مدل 1387

مهلت تا   16  روز دیگر  

قیمت : 70/000/000 تومان

مزایده سواری رنو لوگان ال 90 م....

کردستان

مزایده  سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1390

مهلت تا   30  روز دیگر  

قیمت : 170/000/000 تومان

مزایده خودروی پراید تیپ: 141 s ....

کردستان

مزایده خودروی پراید تیپ: 141 s مدل 1383،رنگ:نقره ای متالیک

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 37/000/000 تومان