}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده دنا تیپ دنا ای اف 7 مد....

کرج

مزایده  دنا تیپ دنا ای اف 7  مدل 95

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 198/000/000 تومان

مزایده ریو رنگ سفید روغنی مدل ....

کرج

مزایده  ریو رنگ سفید روغنی مدل 1389

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 115/000/000 تومان

مزایده خودرو سواری MVM X22 مدل ....

کرج

مزایده خودرو سواری MVM X22 مدل 1396

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 275/000/000 تومان

مزایده پژو تیپ پارس رنگ سفید ر....

کرج

مزایده  پژو تیپ پارس رنگ سفید روغنی مدل 1388

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 70/000/000 تومان

مزایده پراید سایپا تيپ 132 رنگ....

کرج

مزایده  پراید سایپا تيپ 132 رنگ نقره اي متاليک مدل 1389

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 52/000/000 تومان

مزایده تویوتاکرونا مدل ساخت1....

کرج

مزایده  تویوتاکرونا   مدل ساخت1992

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 120/000/000 تومان