}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده سواری پراید مدل 1393 به ....

چهارمحال

مزایده سواری پراید مدل 1393 به رنگ سفید

مهلت تا   21  روز دیگر  

قیمت : 92/000/000 تومان

مزایده خودروی سواری پژو خاکستر....

چهارمحال

مزایده  خودروی سواری پژو خاکستری  رنگ  مدل 1394

مهلت تا   42  روز دیگر  

قیمت : 53/000/000 تومان

مزایده سمند ایکس 7 مدل 1383 رن....

چهارمحال

مزایده  سمند ایکس 7 مدل 1383 رنگ نقره ای متالیک

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 43/000/000 تومان