}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پرايد سایپا تيپ:131-SE

همدان

مزایده   پرايد سایپا تيپ:131-SE

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 75/000/000 تومان

مزایده اتومبيل تیبا مدل 1398 رن....

همدان

مزایده اتومبيل تیبا مدل 1398 رنگ سفيد روغني

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 100/000/000 تومان

مزایده خودرو وانت نیسان مدل 8....

همدان

مزایده خودرو  وانت نیسان  مدل 83 آبی

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 90/000/000 تومان