}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

خودرو سواری فورد فوکوس مدل 200....

هرمزگان

 خودرو سواری فورد فوکوس مدل 2007 رنگ : نقره ای

مهلت تا 13 روز جدید

قیمت : 143/000/000 تومان

خودرو سواری فورد فوکوس مدل 200....

هرمزگان

 خودرو سواری فورد فوکوس مدل 2007 رنگ : نقره ای

مهلت تا 13 روز جدید

قیمت : 143/000/000 تومان

مزایده فروش خودروهای شرکت کیش

هرمزگان

 مزایده فروش خودروهای شرکت کیش

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده 6 ردیف خودرو (مزدا 323 ,....

هرمزگان

مزایده 6 ردیف خودرو (مزدا 323 ,نیسان ساتی ,...)

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده رنو تیپ: کولیوس مدل 20....

هرمزگان

مزایده رنو  تیپ: کولیوس  مدل 2018 سفید

مهلت تا   20  روز دیگر  

قیمت : 1/350/000/000 تومان

مزایده پيکان وانت تيپ i1600 مد....

هرمزگان

مزایده  پيکان وانت تيپ i1600 مدل1388 نوع رنگ سفيد

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 65/000/000 تومان