}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو تعداد 70 دستگاه خو....

هرمزگان

مزایده خودرو تعداد 70 دستگاه خودرو و موتور سیکلت(رونیز و هایلوکس  وسمند وپیکاب  و...... )

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده فروش دو دستگاه تراک میک....

هرمزگان

 مزایده فروش دو دستگاه تراک میکسر با کشنده و......

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده ۱۵ دستگاه کشنده FH اسقاط....

هرمزگان

مزایده ۱۵ دستگاه کشنده FH اسقاط ملکی خود

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده رنو-تیپ لوگان-مدل 2011-....

هرمزگان

مزایده  رنو-تیپ لوگان-مدل 2011-رنگ سفید

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 45/000/000 تومان