مزایده خودرو مشهد - سایت مزایده خودرو در ایران با بیش از 10 هزار آگهی خودرو و


مزایده خودرو-مزایده پراید جی تی ایکس آی مدل 1384

مزایده پراید جی تی ایکس آی مدل 1384

مهلت شرکت تا : 9 روز

جدید
مشهد

85,000,000 تومان

85,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پژو 405 جی ال ایکس مدل 1380 به شماره انتظامی 52م556-74

مزایده پژو 405 جی ال ایکس مدل 1380 به شماره انتظامی 52م556-74

مهلت شرکت تا : 9 روز

جدید
مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده سواری پراید 141 مدل 1387 به شماره انتظامی ایران 12-169س41

مزایده سواری پراید 141 مدل 1387 به شماره انتظامی ایران 12-169س41

مهلت شرکت تا : 9 روز

جدید
مشهد

125,000,000 تومان

125,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سواری پژو 405 GLX I مدل 1388 به شماره انتظامی ایران 74-444ه16

مزایده سواری پژو 405 GLX I مدل 1388 به شماره انتظامی ایران 74-444ه16

مهلت شرکت تا : 9 روز

جدید
مشهد

120,000,000 تومان

120,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سمند ای اف سون مدل 1390 به شماره انتظامی 17ی672-74

مزایده سمند ای اف سون مدل 1390 به شماره انتظامی 17ی672-74

مهلت شرکت تا : 9 روز

جدید
مشهد

235,000,000 تومان

235,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سواری پیکان - مدل 1382 - سفید رنگ - شماره انتظامی 12-793 ه 82

مزایده سواری پیکان - مدل 1382 - سفید رنگ - شماره انتظامی 12-793 ه 82

مهلت شرکت تا : 7 روز

مشهد

65,000,000 تومان

65,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده دوو ماتیز اس.ئي مدل 1380 به شماره انتظامی شماره 36 889 س 56

مزایده دوو ماتیز اس.ئي مدل 1380 به شماره انتظامی شماره 36 889 س 56

مهلت شرکت تا : 8 روز

مشهد

42,000,000 تومان

42,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پراید 141به شماره انتظامی ایران 74-811س53

مزایده پراید 141به شماره انتظامی ایران 74-811س53

مهلت شرکت تا : 7 روز

مشهد

110,000,000 تومان

110,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پژو 206 مدل 1390 به شماره انتظامی 27 ق 986 - 36

مزایده پژو 206 مدل 1390 به شماره انتظامی 27 ق 986 - 36

مهلت شرکت تا : 8 روز

مشهد

200,000,000 تومان

200,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده خرید خودرو سمند تیپ LXXU7 مدل :1397

مزایده خرید خودرو سمند تیپ LXXU7 مدل :1397

مهلت شرکت تا : 8 روز

مشهد

330,000,000 تومان

330,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه پراید مدل : 90

مزایده یک دستگاه پراید مدل : 90

مهلت شرکت تا : 17 روز

مشهد

125,000,000 تومان

125,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده خرید پژو 405 رنگ : خاکستری مدل : 94

مزایده خرید پژو 405 رنگ : خاکستری مدل : 94

مهلت شرکت تا : 10 روز

مشهد

250,000,000 تومان

250,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه پراید رنگ : سفید مدل : 85

مزایده یک دستگاه پراید رنگ : سفید مدل : 85

مهلت شرکت تا : 10 روز

مشهد

88,000,000 تومان

88,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سواری رنو TONDAR 90 A به شماره انتظامی 519 ط 13 ایران 12

مزایده سواری رنو TONDAR 90 A به شماره انتظامی 519 ط 13 ایران 12

مهلت شرکت تا : 5 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده سواری پژو 206 آریان مدل 1388 به شماره انتظامی 142 ط 77 ایران 36

مزایده سواری پژو 206 آریان مدل 1388 به شماره انتظامی 142 ط 77 ایران 36

مهلت شرکت تا : 5 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده سواری پرايد GTXI مدل : 1389

مزایده سواری پرايد GTXI مدل : 1389

مهلت شرکت تا : 5 روز

مشهد

80,000,000 تومان

80,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده خودرو سواری پراید 131 به شماره انتظامی 74-369و52 متوقف مدل 1399

مزایده خودرو سواری پراید 131 به شماره انتظامی 74-369و52 متوقف مدل 1399

مهلت شرکت تا : 5 روز

مشهد

250,000,000 تومان

250,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سواری ال نود اتومات مدل 1396 به شماره انتظامی 43ص735-ایران74

مزایده سواری ال نود اتومات مدل 1396 به شماره انتظامی 43ص735-ایران74

مهلت شرکت تا : 7 روز

مشهد

5,500,000 تومان

5,500,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پژو تيپ: 206TU3 كاربري: هاچ بك مدل: 1396 رنگ: سفيد

مزایده پژو تيپ: 206TU3 كاربري: هاچ بك مدل: 1396 رنگ: سفيد

مهلت شرکت تا : 7 روز

مشهد

350,000,000 تومان

350,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده هیوندای ورنا مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 12-756م46

مزایده هیوندای ورنا مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 12-756م46

مهلت شرکت تا : 7 روز

مشهد

250,000,000 تومان

250,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پی کی مدل : 83

مزایده پی کی مدل : 83

مهلت شرکت تا : 7 روز

مشهد

35,000,000 تومان

35,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پژو   تيپ : 405SLX ،1800cc مدل سال : 1389 رنگ : سفيد

مزایده پژو تيپ : 405SLX ،1800cc مدل سال : 1389 رنگ : سفيد

مهلت شرکت تا : 10 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 مدل 1389

مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 مدل 1389

مهلت شرکت تا : 4 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده داغ زیر قیمت پراید 111 رنگ : سفید مدل : 95 : 180/000/000 تومان !

مزایده داغ زیر قیمت پراید 111 رنگ : سفید مدل : 95 : 180/000/000 تومان !

مهلت شرکت تا : 3 روز

مشهد

180,000,000 تومان

180,000,000 تومان

مزایده خودرو-آخرین فرصت مزایده پژو پارس 1396 دو گانه سوز (توقیف دولتی) قیمت : 185،000،000 تومان !

آخرین فرصت مزایده پژو پارس 1396 دو گانه سوز (توقیف دولتی) قیمت : 185،000،000 تومان !

مهلت شرکت تا : 0 روز

مشهد

185,000,000 تومان

185,000,000 تومان

مزایده خودرو- مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماز سفید رنگ تیپ 37-2*4 / 544018 مدل 1395

مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماز سفید رنگ تیپ 37-2*4 / 544018 مدل 1395

مهلت شرکت تا : 9 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده خودرو یک دستگاه پژو 405 مدل : 95

مزایده خودرو یک دستگاه پژو 405 مدل : 95

مهلت شرکت تا : 7 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پژو روآ رنگ : نقره آبی مدل : 86 خودرو فاقد موتور است

مزایده پژو روآ رنگ : نقره آبی مدل : 86 خودرو فاقد موتور است

مهلت شرکت تا : 2 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پژو آردی رنگ : طوسی مدل : 80

مزایده پژو آردی رنگ : طوسی مدل : 80

مهلت شرکت تا : 8 روز

مشهد

50,000,000 تومان

50,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ : نقره ای مدل : 90

مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ : نقره ای مدل : 90

مهلت شرکت تا : 3 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده 3 دستگاه از خودروهای (توقیفی) سبک و سنگین شامل : کامیون کمپرسی بنز،وانت مزدا دو کابین

مزایده 3 دستگاه از خودروهای (توقیفی) سبک و سنگین شامل : کامیون کمپرسی بنز،وانت مزدا دو کابین

مهلت شرکت تا : 2 روز

مشهد

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده داغ خودرو (پژو پارس) دوگانه سوز رنگ : سفید مدل : 96 قیمت : 185/000/000 تومان !

مزایده داغ خودرو (پژو پارس) دوگانه سوز رنگ : سفید مدل : 96 قیمت : 185/000/000 تومان !

مهلت شرکت تا : 0 روز

مشهد

185,000,000 تومان

185,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه خودرو تیبا 2 رنگ : سفید مدل : 98 زیر قیمت : 235/000/000 تومان !

مزایده یک دستگاه خودرو تیبا 2 رنگ : سفید مدل : 98 زیر قیمت : 235/000/000 تومان !

مهلت شرکت تا : 0 روز

مشهد

235,000,000 تومان

235,000,000 تومان