}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودروی حمل پسماند کامیون....

مرکزی

مزایده خودروی حمل پسماند کامیون کمپرسی آمیکو

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : 120/000/000 تومان

مزایده پراید صبا جی تی ایکس د....

مرکزی

مزایده  پراید صبا جی تی ایکس  دوگانه دستی  مدل 81

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 25/000/000 تومان

مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس....

مرکزی

مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 84

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 42/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان بنزینی به رن....

مرکزی

مزایده  وانت پیکان بنزینی به رنگ سفید سال 75

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : 20/000/000 تومان

مزایده خودروی پژو 206 رنگ نقر....

مرکزی

مزایده  خودروی پژو 206 رنگ  نقره ای

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 55/000/000 تومان