}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده دو وانت نیسان 79 و وانت ....

لرستان

مزایده دو وانت نیسان 79 و وانت پیکان  93

مهلت تا 25 روز جدید

قیمت : 125/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید مدل 1391

لرستان

مزایده خودرو پراید مدل 1391

مهلت تا 13 روز جدید

قیمت : 60/000/000 تومان

مزایده پژو 206 تیپ 3 مدل 1390

لرستان

مزایده  پژو 206 تیپ 3 مدل 1390

مهلت تا 15 روز جدید

قیمت : 145/000/000 تومان

مزایده يك دستگاه موتور سیکلت مد....

لرستان

مزایده يك دستگاه موتور سیکلت مدل BENELLI-249 آلبالوئي

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 95/000/000 تومان

مزایده پروتون IMPIAN مدل 1386 ....

لرستان

مزایده  پروتون IMPIAN مدل 1386 نقره ای متالیک

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 130/000/000 تومان

مزایده سواری 131 رنگ سفید روغنی....

لرستان

مزایده سواری 131 رنگ سفید روغنی ، مدل : 1395

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 110/000/000 تومان

مزایده لوگان L90 رنگ نقره ای م....

لرستان

مزایده  لوگان L90 رنگ نقره ای متالیک مدل 1387

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 124/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان به شماره انت....

لرستان

مزایده  وانت پیکان به شماره انتظامی 92د987 ایران 41به رنگ سفید  مدل 1393

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 99/000/000 تومان

مزایده يک دستگاه سمند تیپ سورن ....

لرستان

مزایده يک دستگاه سمند تیپ سورن مدل 87

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده اتومبيل پرايد مدل 88 س....

لرستان

مزایده  اتومبيل پرايد مدل 88  سفيد روغنی

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : 62/000/000 تومان