}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پراید سایپا 131SE مدل 1....

قم

مزایده پراید سایپا 131SE  مدل 1396 - رنگ سفید

مهلت تا 13 روز جدید

قیمت : 103/000/000 تومان

مزایده پژو 206 صندوقدار رنگ نو....

قم

مزایده  پژو 206 صندوقدار رنگ نوک مدادی 86

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 118/000/000 تومان

مزایده پژو 405 رنگ نوک نقره ای....

قم

مزایده  پژو 405 رنگ نوک نقره ای سوخت بنزین گاز طبیعی

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : 100/000/000 تومان