}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

پژو 405 مدل 1381 رنگ مشکی

قزوین

پژو 405 مدل 1381 رنگ مشکی

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 18/000/000 تومان

پراید 141 مدل 1380 رنگ یشمی

قزوین

 پراید 141 مدل 1380 رنگ یشمی

مهلت تا   21  روز دیگر  

قیمت : 20/000/000 تومان

سواری پژو 405 مدل 1389 رنگ سفی....

قزوین

 سواری پژو 405 مدل 1389 رنگ سفید نوع سوخت دوگانه سوز

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 86/000/000 تومان

مزایده پراید صبا GTXI رنگ: سفید....

قزوین

مزایده پراید صبا GTXI رنگ: سفید روغنی مدل: 1383 سی ان جی

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 40/000/000 تومان