}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو پژو دوگانه سوز مدل....

قزوین

مزایده خودرو پژو دوگانه سوز مدل 1394 بشماره انتظامی 488 ب 51- ایران89 رنگ نقره ای

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 140/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو -405 جی ال آی ....

قزوین

مزایده خودرو پژو -405 جی ال آی مدل 1384

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 72/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون- سیستم : نیسا....

قزوین

مزایده کامیونت ون- سیستم : نیسان  - مدل: 1388 رنگ: آبی

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 160/000/000 تومان