}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودروی دنا پلاس مدل 139....

شيراز

مزایده خودروی دنا پلاس مدل 1397

مهلت تا 13 روز جدید

قیمت : 180/000/000 تومان

مزایده وسیله نقلیه خود : اتوبو....

شيراز

مزایده وسیله نقلیه خود : اتوبوس خط شهری سال ۱۳۸۴

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده پژو اس ال ایکس تی یو5

شيراز

مزایده پژو اس ال ایکس تی یو5

مهلت تا   14  روز دیگر  

قیمت : 120/000/000 تومان

مزایده سایپا 131اس ای سفیدروغنی....

شيراز

مزایده سایپا 131اس ای سفیدروغنی بنزین سوز مدل 99

مهلت تا   14  روز دیگر  

قیمت : 115/000/000 تومان

مزایده سواری سایپا 131اس ای سفی....

شيراز

مزایده سواری سایپا 131اس ای سفیدروغنی بنزین سوز

مهلت تا   16  روز دیگر  

قیمت : 115/000/000 تومان

مزایده خودروی دنا پلاس مدل 139....

شيراز

مزایده خودروی دنا پلاس مدل 1397

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 180/000/000 تومان

مزایده وانت ال 90 سفید روغنی بن....

شيراز

مزایده وانت ال 90 سفید روغنی بنزین سوز

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 170/000/000 تومان

مزایده پژو پارس مدل 1399

شيراز

مزایده پژو پارس مدل 1399

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 230/000/000 تومان

مزایده 2 دستگاه پراید و موتور....

شيراز

مزایده 2 دستگاه پراید و موتورسیکلت هوندا 125

مهلت تا   7  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده خودرو سواری مزدا 323 اف ....

شيراز

مزایده خودرو سواری مزدا 323 اف - ال مدل 84

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 220/000/000 تومان

مزایده خودرو ی ساینا اس مدل 14....

شيراز

مزایده خودرو ی ساینا اس مدل 1400

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 150/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه دووسیلو و پیک....

شيراز

مزایده دو دستگاه دووسیلو و پیکان 1381

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده سمند ال ایکس یو7 مدل 9....

شيراز

مزایده سمند ال ایکس یو7 مدل 92  برنگ آبی متالیک

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 125/000/000 تومان

مزایده ساینا سفیدرنگ ب مدل1400....

شيراز

مزایده ساینا سفیدرنگ ب مدل1400 صفر

مهلت تا   32  روز دیگر  

قیمت : 160/000/000 تومان

مزایده موتور سیکلت سیوان مدل 13....

شيراز

مزایده موتور سیکلت سیوان مدل 1393

مهلت تا   30  روز دیگر  

قیمت : 10/000/000 تومان