مزایده خودرو شيراز - سایت مزایده خودرو در ایران با بیش از 10 هزار آگهی خودرو


مزایده خودرو- مزایده 2 دستگاه خودرو های پارس خاکستری رنگ مدل 1392 و پراید سفید رنگ مدل 1384

مزایده 2 دستگاه خودرو های پارس خاکستری رنگ مدل 1392 و پراید سفید رنگ مدل 1384

مهلت شرکت تا : 6 روز

جدید
شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده سمند رنگ : سفید مدل : 91 در شهرستان بختگان

مزایده سمند رنگ : سفید مدل : 91 در شهرستان بختگان

مهلت شرکت تا : 8 روز

شيراز

170,000,000 تومان

170,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه پراید نوک مدادی متالیک تیپ 111، بنزین سوز مدل 1390

مزایده یک دستگاه پراید نوک مدادی متالیک تیپ 111، بنزین سوز مدل 1390

مهلت شرکت تا : 12 روز

شيراز

145,000,000 تومان

145,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده وانت آریسان رنگ سفید روغنی مدل 1395 ، دوگانه سوز، در شهر زرقان

مزایده وانت آریسان رنگ سفید روغنی مدل 1395 ، دوگانه سوز، در شهر زرقان

مهلت شرکت تا : 12 روز

شيراز

170,000,000 تومان

170,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک پژو206 هاچ بک سفید رنگ مدل 1382

مزایده یک پژو206 هاچ بک سفید رنگ مدل 1382

مهلت شرکت تا : 12 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پژو206 هاچ بک سفید رنگ مدل 1382

مزایده پژو206 هاچ بک سفید رنگ مدل 1382

مهلت شرکت تا : 12 روز

شيراز

150,000,000 تومان

150,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه موتورسیکلت در شهر کازرون

مزایده یک دستگاه موتورسیکلت در شهر کازرون

مهلت شرکت تا : 5 روز

شيراز

25,000,000 تومان

25,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده 2 دستگاه خودروی سواری (اداره اوقاف) شامل :پژو پارس سال95 و پراید 85

مزایده 2 دستگاه خودروی سواری (اداره اوقاف) شامل :پژو پارس سال95 و پراید 85

مهلت شرکت تا : 8 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو- مزایده 2 دستگاه خودرو کامیونت کمپرسی نیسان

مزایده 2 دستگاه خودرو کامیونت کمپرسی نیسان

مهلت شرکت تا : 1 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده رنو پی کی رنگ : کرم مدل : 85

مزایده رنو پی کی رنگ : کرم مدل : 85

مهلت شرکت تا : 2 روز

شيراز

55,000,000 تومان

55,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پراید رنگ : نوک مدادی مدل : 85 در شهرستان بختگان

مزایده پراید رنگ : نوک مدادی مدل : 85 در شهرستان بختگان

مهلت شرکت تا : 4 روز

شيراز

60,000,000 تومان

60,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پراید صندوقدار خاکستری رنگ سال ساخت 1386 در شهرستان مرودشت

مزایده پراید صندوقدار خاکستری رنگ سال ساخت 1386 در شهرستان مرودشت

مهلت شرکت تا : 9 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پژو206 هاچ بک سفید رنگ مدل 1382

مزایده پژو206 هاچ بک سفید رنگ مدل 1382

مهلت شرکت تا : 5 روز

شيراز

150,000,000 تومان

150,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پژو 405 SLX رنگ : سفید مدل : 94

مزایده پژو 405 SLX رنگ : سفید مدل : 94

مهلت شرکت تا : 4 روز

شيراز

240,000,000 تومان

240,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سمند LX رنگ : سفید مدل : 9

مزایده سمند LX رنگ : سفید مدل : 9

مهلت شرکت تا : 2 روز

شيراز

180,000,000 تومان

180,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده برلیانس H330 اتومات رنگ : سفید مدل : 97

مزایده برلیانس H330 اتومات رنگ : سفید مدل : 97

مهلت شرکت تا : 2 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده سواری پژو206 سال ساخت 1382 یه رنگ قرمز گوجه ای

مزایده سواری پژو206 سال ساخت 1382 یه رنگ قرمز گوجه ای

مهلت شرکت تا : 11 روز

شيراز

120,000,000 تومان

120,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سايپا تيبادوگانه سوز مدل 1396 به رنگ سفيد روغني

مزایده سايپا تيبادوگانه سوز مدل 1396 به رنگ سفيد روغني

مهلت شرکت تا : 9 روز

شيراز

170,000,000 تومان

170,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده ام وی ام 110 مدل : 90 در شهر داراب

مزایده ام وی ام 110 مدل : 90 در شهر داراب

مهلت شرکت تا : 1 روز

شيراز

110,000,000 تومان

110,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده موتورسیکلت هندا 125 رنگ : قرمز مدل : اعلام نشده

مزایده موتورسیکلت هندا 125 رنگ : قرمز مدل : اعلام نشده

مهلت شرکت تا : 2 روز

شيراز

28,000,000 تومان

28,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پراید سیستم سایپا، تیپ 141، دوگانه سوز، مدادی رنگ متالیک

مزایده پراید سیستم سایپا، تیپ 141، دوگانه سوز، مدادی رنگ متالیک

مهلت شرکت تا : 4 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده اتومبيل ساینا به رنگ سفید روغنی مدل 1397

مزایده اتومبيل ساینا به رنگ سفید روغنی مدل 1397

مهلت شرکت تا : 1 روز

شيراز

270,000,000 تومان

270,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سواری پراید 131 اس ای مدل 1395 رنگ سفید روغنی وضعیت سالم - آماده بکار دوگانه دستی

مزایده سواری پراید 131 اس ای مدل 1395 رنگ سفید روغنی وضعیت سالم - آماده بکار دوگانه دستی

مهلت شرکت تا : 8 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده وانت نیسان دوکابین پیکاپ سبز رنگ به پلاک 63-629ص47 مدل 1382

مزایده وانت نیسان دوکابین پیکاپ سبز رنگ به پلاک 63-629ص47 مدل 1382

مهلت شرکت تا : 4 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پراید به پلاک 52 و845 ایران 63 مدل 1391تیپ 131 اس

مزایده پراید به پلاک 52 و845 ایران 63 مدل 1391تیپ 131 اس

مهلت شرکت تا : 4 روز

شيراز

129,000,000 تومان

129,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده سواری پژو 206 مشکی رنگ به شماره 539ط75 ایران 93 مدل 1385

مزایده سواری پژو 206 مشکی رنگ به شماره 539ط75 ایران 93 مدل 1385

مهلت شرکت تا : 8 روز

شيراز

120,000,000 تومان

120,000,000 تومان

مزایده خودرو-مزایده پژو 206 رنگ : سفید مدل : 89

مزایده پژو 206 رنگ : سفید مدل : 89

مهلت شرکت تا : 4 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پراید مدل : 90

مزایده پراید مدل : 90

مهلت شرکت تا : 2 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پراید نقره ای متالیک تیپ جی تی ایکس ای به پلاک 63-443ط58مدل 1388

مزایده پراید نقره ای متالیک تیپ جی تی ایکس ای به پلاک 63-443ط58مدل 1388

مهلت شرکت تا : 2 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پراید نقره ای متالیک تیپ جی تی ایکس ای به پلاک 63-443ط58مدل 1388

مزایده پراید نقره ای متالیک تیپ جی تی ایکس ای به پلاک 63-443ط58مدل 1388

مهلت شرکت تا : 2 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده یک دستگاه کامیون باری اطاق فلزی فوتون تیپ بی جی 1069ظرفیت 6تن سفید رنگ روغنی

مزایده یک دستگاه کامیون باری اطاق فلزی فوتون تیپ بی جی 1069ظرفیت 6تن سفید رنگ روغنی

مهلت شرکت تا : 3 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو- مزایده پراید با پلاک 11ب 376 ایران 24 مدل 1383 رنگ سبز

مزایده پراید با پلاک 11ب 376 ایران 24 مدل 1383 رنگ سبز

مهلت شرکت تا : 3 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی

مزایده خودرو-مزایده پژو 405 رنگ : عنابی مدل : 80

مزایده پژو 405 رنگ : عنابی مدل : 80

مهلت شرکت تا : 4 روز

شيراز

قیمت : مخفی

قیمت : مخفی