}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پژو سی لکس

سیستان

مزایده پژو سی لکس

مهلت تا 30 روز جدید

قیمت : 90/000/000 تومان

مزایده زانتیا سیتروئن سوپر لوک....

سیستان

مزایده  زانتیا سیتروئن سوپر لوکس مدل 1381سفید

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 80/000/000 تومان

مزایده خودرو سواری پژو 405 مدل ....

سیستان

مزایده خودرو سواری پژو 405 مدل 1389

مهلت تا   16  روز دیگر  

قیمت : 105/000/000 تومان