}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو پژوآردی 1600به شم....

سمنان

مزایده خودرو  پژوآردی 1600به شماره پلاک63ب954ایران96مدل1384

مهلت تا 12 روز جدید

قیمت : 40/000/000 تومان

مزایده خودرو اتومبيل پراید 141....

سمنان

مزایده خودرو  اتومبيل پراید 141 سفید روغنی مدل 89

مهلت تا   11  روز دیگر  

قیمت : 70/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو 405 مدل 1385....

سمنان

مزایده خودرو  پژو 405  مدل 1385  سوخت : دوگانه سوز  رنگ : نقره ای

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 65/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو 405 GLXI دل س....

سمنان

مزایده خودرو  پژو 405 GLXI دل سال 1389 رنگ نقره ای

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 95/000/000 تومان