}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پراید جی تی ایکس آی مدل....

سمنان

مزایده  پراید جی تی ایکس آی مدل 1385

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 48/000/000 تومان

مزایده سایپا 131SE مدل 1399 سفی....

سمنان

مزایده سایپا 131SE مدل 1399 سفید روغنی

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 108/000/000 تومان