}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو سواری پراید سایپا ....

سمنان

مزایده خودرو سواری پراید سایپا 131  مدل 1394

مهلت تا   15  روز دیگر  

قیمت : 117/000/000 تومان

مزایده ام وي ام 550 رنگ سفيد ر....

سمنان

مزایده  ام وي ام 550 رنگ سفيد روغني-مدل 1394

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 220/000/000 تومان

مزایده پرايد تيپ:جي تي ايكس مد....

سمنان

مزایده  پرايد تيپ:جي تي ايكس مدل: 86 رنگ: نقره اي سوخت: دوگانه دست گاز

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 55/000/000 تومان

مزایده تيبا تيپ -231- مدل 91-به....

سمنان

مزایده تيبا تيپ -231- مدل 91-به رنگ خاكستري نوك مدادي متاليك

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 110/000/000 تومان

مزایده خودرو سواری پراید هاچ بگ....

سمنان

مزایده خودرو سواری پراید هاچ بگ 83

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 30/000/000 تومان

مزایده سایپاSX 141 مدل 1391 رنگ....

سمنان

مزایده سایپاSX 141 مدل 1391 رنگ عنابی

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 55/000/000 تومان

مزایده خودروي سواری سایپاSX 141....

سمنان

مزایده خودروي سواری سایپاSX 141 مدل 1391 رنگ عنابی متالیک

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 55/000/000 تومان

مزایده يك دستگاه خودرو سواری سم....

سمنان

مزایده يك دستگاه خودرو سواری سمند به شماره پلاک انتظامی 491س94 ایران 11 مدل 1384 رنگ نقره ای

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 80/000/000 تومان

مزایده خودرو سواري پژو405مدل139....

سمنان

مزایده خودرو سواري پژو405مدل1395رنگ سفيد روغني

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 200/000/000 تومان