}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو پراید سفيدرنگ به ....

زنجان

مزایده  خودرو پراید سفيدرنگ به شماره انتظامي ايران56-217م42 ساخت سال1383

مهلت تا 26 روز جدید

قیمت : 25/000/000 تومان

مزایده خودرو وانت آریسان رنگ :....

زنجان

مزایده خودرو وانت آریسان  رنگ : سفید  مدل : 95 دو گانه سوز

مهلت تا   17  روز دیگر  

قیمت : 134/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو پارس رنگ : مش....

زنجان

مزایده خودرو پژو پارس  رنگ : مشکی  مدل : 83

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 75/000/000 تومان

مزایده خودرو ی وانت نیسان رنگ ....

زنجان

مزایده خودرو ی وانت نیسان  رنگ : آبی  مدل : 86

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 127/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید 131SL سی ان ....

زنجان

مزایده خودرو پراید 131SL سی ان جی مدل 1390 به رنگ سفيد روغني

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 87/000/000 تومان