}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پیکان نوع :وانت تیپ: تعم....

زنجان

مزایده پیکان نوع :وانت تیپ: تعمیرگاهی CNG 1600 ، مدل 1381

مهلت تا 14 روز جدید

قیمت : 45/000/000 تومان

مزایده سوزوکی تیپ گرند ویتارا م....

زنجان

مزایده سوزوکی تیپ گرند ویتارا مدل 2006 وارداتی

مهلت تا   14  روز دیگر  

قیمت : 349/000/000 تومان

مزایده يك دستگاه اتومبيل پراید ....

زنجان

مزایده يك دستگاه اتومبيل پراید 131  رنگ سفید مدل 1394

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده پژو سواری 405 دوگانه دست....

زنجان

مزایده پژو سواری 405 دوگانه دستی

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 88/000/000 تومان

مزایده پراید تیپ 141 رنگ سفيد ....

زنجان

مزایده  پراید تیپ 141 رنگ سفيد ،مدل 1385

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 56/000/000 تومان

مزایده پراید تیپ 141 رنگ سفيد ،....

زنجان

مزایده پراید تیپ 141 رنگ سفيد ،مدل 1385

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 56/000/000 تومان