}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

سیستم سایپا تیپ SE131 سوخت بنزی....

خوزستان

سیستم سایپا تیپ SE131 سوخت بنزین به رنگ سفید

مهلت تا 23 روز جدید

قیمت : 78/000/000 تومان

مزایده فروش خودروهای از رده خار....

خوزستان

مزایده فروش خودروهای از رده خارج و مازاد

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده فروش یک دستگاه خودرو سو....

خوزستان

 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری رنو مگان A۲۰۰۰C

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 320/000/000 تومان

مزایده پژو تی یوفایو 405 سوخت ....

خوزستان

مزایده  پژو تی یوفایو 405 سوخت بنزین

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 210/000/000 تومان

مزایده خودروی سواری سایپا 131 ....

خوزستان

مزایده خودروی  سواری سایپا 131 ( پراید )

مهلت تا   19  روز دیگر  

قیمت : 78/000/000 تومان

مزایده واگذاری ۹ دستگاه خودروی....

خوزستان

مزایده  واگذاری ۹ دستگاه خودروی سواری دانشگاه آزاد

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده سواری سمند به مدل 1397 ....

خوزستان

مزایده  سواری سمند به مدل 1397 رنگ سفید روغنی

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 180/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید هاچ بک مدل ....

خوزستان

مزایده خودرو  پراید هاچ بک مدل 1393 سفید

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 65/000/000 تومان

مزایده خودروی سواری لیفان ایکس ....

خوزستان

مزایده خودروی سواری لیفان ایکس 60

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 132/000/000 تومان

مزایده پراید 132رنگ سفید روغنی....

خوزستان

مزایده  پراید 132رنگ سفید روغنی بنزینی سوزمدل 1390

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : 70/000/000 تومان

مزایده یک دستگاه خودروی تیبا سف....

خوزستان

مزایده یک دستگاه خودروی تیبا سفیدرنگ مدل 1397

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 104/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید مدل 1390

خوزستان

مزایده  خودرو پراید مدل 1390

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 52/000/000 تومان

مزایده سواري پرايد نقره اي مد....

خوزستان

مزایده  سواري پرايد نقره اي  مدل 1385

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 25/500/000 تومان

مزایده خودرو پراید 131 SE سفید

خوزستان

مزایده خودرو پراید 131 SE سفید

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 90/000/000 تومان