}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده وفروش خودرو هاچ بک ام وی....

خراسان شمالی

مزایده وفروش خودرو هاچ بک ام وی امx33 s-ATمدل99خاکستری

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 550/000/000 تومان

مزایده خودروي وانت آريسان دو گا....

خراسان شمالی

مزایده خودروي وانت آريسان دو گانه سوزPULOHVG

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 105/000/000 تومان

مزایده پراید سفیدرنگ مدل85

خراسان شمالی

مزایده پراید سفیدرنگ مدل85

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 47/000/000 تومان