}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پراید رنگ : سفید مدل....

خراسان شمالی

مزایده   پراید  رنگ : سفید  مدل : 90

مهلت تا 24 روز جدید

قیمت : 60/000/000 تومان

مزایده پژو کرم رنگ مدل 1382

خراسان شمالی

مزایده  پژو  کرم  رنگ  مدل 1382

مهلت تا   14  روز دیگر  

قیمت : 56/000/000 تومان

مزایده رنو ساندرو استپ وی به ....

خراسان شمالی

مزایده  رنو ساندرو استپ وی  به رنگ سفید روغنی مدل 1397

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 550/000/000 تومان

مزایده پژو 405 تیپ GLX-XU7 مدل....

خراسان شمالی

مزایده پژو 405 تیپ  GLX-XU7 مدل 1393 برنگ خاکستری

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 150/000/000 تومان