}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده ام وی ام 33 x رنگ سفید ....

خراسان رضوی

مزایده  ام وی ام 33 x رنگ سفید مدل 1393

مهلت تا 25 روز جدید

قیمت : 310/000/000 تومان

مزایده وانت دیر،تیپ : CC1021CR....

خراسان رضوی

مزایده  وانت دیر،تیپ : CC1021CR مدل: 1387

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 175/000/000 تومان

مزایده خودروی سواری سمند EF7 دو....

خراسان رضوی

مزایده خودروی سواری سمند EF7 دوگانه سوز فابریک رنگ سفید

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 192/000/000 تومان

مزایده خودرو :پژو تیپ : پارس TU....

خراسان رضوی

مزایده خودرو :پژو تیپ : پارس TU5 به رنگ سفيد مدل 1395

مهلت تا   10  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده خودرو پرایدمدل 1387 موت....

خراسان رضوی

مزایده خودرو  پرایدمدل 1387 موتوری سالم اماده بکار و می باشد دور رنگ است

مهلت تا   10  روز دیگر  

قیمت : 52/000/000 تومان

مزایده خودرو رنو تیپ : تندر 90 ....

خراسان رضوی

مزایده خودرو رنو تیپ : تندر 90 k4m به رنگ سفيد شیری روغنی مدل 1396

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 325/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید صبا سفید روغ....

خراسان رضوی

مزایده خودرو پراید صبا سفید روغنی مدل 82

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 46/000/000 تومان

مزایده خودروی جیب kMو مدل 1983

خراسان رضوی

مزایده خودروی جیب kMو مدل 1983

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 130/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا دوکابینB2000 د....

خراسان رضوی

مزایده وانت مزدا دوکابینB2000 دوگانه سوز دستی به رنگ نقره ای

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 150/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید مدل 1387 رن....

خراسان رضوی

مزایده خودرو  پراید مدل 1387 رنگ بژ

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 65/000/000 تومان