}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده رنو ال 90 اتوماتیک مدل....

خراسان رضوی

مزایده  رنو ال 90 اتوماتیک  مدل : 94

مهلت تا 25 روز جدید

قیمت : 215/000/000 تومان

مزایده پرایدتیپ 132 رنگ سفید رو....

خراسان رضوی

مزایده پرایدتیپ 132 رنگ سفید روغنی مدل 1388

مهلت تا   21  روز دیگر  

قیمت : 90/000/000 تومان

مزایده پژو405slx TU5 ،رنگ سفید....

خراسان رضوی

مزایده  پژو405slx TU5 ،رنگ سفید روغنی مدل 1393

مهلت تا   20  روز دیگر  

قیمت : 200/000/000 تومان

مزایده ریو اس1500 رنگ :سفید روغ....

خراسان رضوی

مزایده ریو اس1500 رنگ :سفید روغنی  مدل 90

مهلت تا   11  روز دیگر  

قیمت : 60/000/000 تومان

مزایده دنا EF7 مدل 1400 درخراس....

خراسان رضوی

 مزایده دنا EF7 مدل 1400 درخراسان رضوی

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 400/000/000 تومان

مزایده سواري سایپا 131 le رنگ س....

خراسان رضوی

مزایده سواري سایپا 131 le رنگ سفید روغنی مدل 1392

مهلت تا   19  روز دیگر  

قیمت : 100/000/000 تومان

مزایده تیبا مدل 90 در خراسان ر....

خراسان رضوی

 مزایده تیبا مدل 90 در خراسان رضوی

مهلت تا   11  روز دیگر  

قیمت : 66/000/000 تومان

مزایده پژو GLX-XUV 405 رنگ نقر....

خراسان رضوی

مزایده  پژو GLX-XUV 405 رنگ نقره ای متالیک ، مدل 1394

مهلت تا   10  روز دیگر  

قیمت : 180/000/000 تومان

مزایده سواری پراید مدل 1384 رنگ....

خراسان رضوی

مزایده سواری پراید مدل 1384 رنگ نقره ای

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 50/000/000 تومان

مزایده تیبا رنگ آبی سیر مدل 95....

خراسان رضوی

مزایده  تیبا رنگ آبی سیر مدل 95

مهلت تا   11  روز دیگر  

قیمت : 141/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 1383 به رنگ ....

خراسان رضوی

مزایده پراید  مدل 1383 به رنگ  سفید

مهلت تا   6  روز دیگر  

قیمت : 34/000/000 تومان

مزایده خودرو پرايد مدل1381

خراسان رضوی

مزایده خودرو پرايد مدل1381

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 35/000/000 تومان

مزایده سواري پراید glxi رنگ سف....

خراسان رضوی

مزایده  سواري پراید glxi رنگ سفید روغنی مدل 1386نوع سوخت دوگانه سوز

مهلت تا   4  روز دیگر  

قیمت : 60/000/000 تومان

مزایده یک دستگاه خودرو سواری پی....

خراسان رضوی

مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان  سفید رنگ

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 30/000/000 تومان