}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

پراید سیستم جی تی ایکس مدل 13....

خراسان رضوی

 پراید سیستم جی تی ایکس  مدل 1384 دوگانه سوز

مهلت تا   14  روز دیگر  

قیمت : 30/000/000 تومان

مزایده موتورسیکلت تکتاز125cc

خراسان رضوی

مزایده موتورسیکلت تکتاز125cc

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : 9/500/000 تومان

مزایده خودرو تیبا مدل 96 سفید ....

خراسان رضوی

مزایده خودرو تیبا مدل 96  سفید رنگ

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 100/000/000 تومان

مزایده پرايد صبا سفيد به مبلغ ....

خراسان رضوی

مزایده پرايد صبا سفيد  به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ريال

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : 25/000/000 تومان