}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو پیکاپ رنگ : نقره ....

خراسان جنوبی

مزایده خودرو پیکاپ  رنگ : نقره ای  مدل : 88

مهلت تا   19  روز دیگر  

قیمت : 550/000/000 تومان

موتور مزایده ای موتورسیکلت احس....

خراسان جنوبی

 موتور مزایده ای موتورسیکلت احسان 200 رنگ مشکی مدل 1400

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 35/000/000 تومان