}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

خودرو سواری پژو پارس سفید مدل ....

بوشهر

 خودرو سواری پژو پارس سفید مدل 1388

مهلت تا 20 روز جدید

قیمت : 120/000/000 تومان

مزایده فروش تعدادی از ماشین آل....

بوشهر

 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده خودرو در نیروگاه اتمی بو....

بوشهر

مزایده خودرو در نیروگاه اتمی بوشهر

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : مخفی