}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده :تیبا کاربری: سواری ، مد....

بوشهر

مزایده :تیبا کاربری: سواری ، مدل 1390 ، رنگ: سفید

مهلت تا 27 روز جدید

قیمت : 73/000/000 تومان

مزایده پژو پارس اتومات مدل 97

بوشهر

مزایده پژو پارس اتومات  مدل 97

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 270/000/000 تومان

مزایده پژو پارس اتومات مدل ۹۷

بوشهر

 مزایده پژو پارس اتومات مدل ۹۷

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده جک S۵ رنگ سفید مدل ۹۶

بوشهر

مزایده  جک S۵ رنگ سفید مدل ۹۶

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : مخفی

مزایده فروش تعداد ۱۱ دستگاه کف....

بوشهر

 مزایده فروش تعداد ۱۱ دستگاه کفی یدکی سه محور

مهلت تا   1  روز دیگر  

قیمت : مخفی