}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده پراید رنگ : خاکستری - نو....

ایلام

مزایده پراید رنگ : خاکستری - نوک مدادی مدل 86

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 53/000/000 تومان

مزایده پژوپارس مدل 92

ایلام

مزایده  پژوپارس مدل 92

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 145/000/000 تومان