مزایده خودرو ارومیه - سایت مزایده خودرو در ایران با بیش از 10 هزار آگهی خ


شما در حال دیدن نتیجه جستجو در سایت ایران مزایده می باشید

وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 85....

ارومیه

وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 85 در شهر ماکو

مهلت تا   23  روز دیگر  

قیمت : 180/000/000 تومان

وانت مزدا تیپ 323 سال ساخت : 1....

ارومیه

 وانت مزدا تیپ 323 سال ساخت : 1381 رنگ یشمی

مهلت تا   10  روز دیگر  

قیمت : مخفی

تیبا رنگ : سفید مدل : 93 در ش....

ارومیه

تیبا رنگ : سفید مدل : 93 در شهر خوی

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 140/000/000 تومان

خودروی سواری لیفان مدل 1393بشم....

ارومیه

 خودروی سواری لیفان مدل 1393بشماره پلاک ایران 37-311ق34 ب

مهلت تا   15  روز دیگر  

قیمت : مخفی

خودروی سواری روا بشماره انتظامی....

ارومیه

خودروی سواری روا بشماره انتظامی 739 ط 37 - ایران 17 ، به رنگ نوک مدادی

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 100/000/000 تومان

دستگاه نیمه یدک - تانکر حامل سو....

ارومیه

دستگاه نیمه یدک - تانکر حامل سوخت سیستم ایران کاوه تی ان 35 بشماره انتظامی 25 - 819 ع 89 مدل 1384 به رنگ سفید - آبی

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : مخفی

پراید بشماره انتظامی 17 ایران ....

ارومیه

 پراید بشماره انتظامی 17 ایران 284 ل 14 به رنگ سفید مدل 82،

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 70/000/000 تومان

پژو پارس ، تیپ دستگاه: پارس xu....

ارومیه

 پژو پارس ، تیپ دستگاه: پارس xu7 مدل 92

مهلت تا   10  روز دیگر  

قیمت : 200/000/000 تومان

پژو پارس TU5 رنگ : سفید مدل :....

ارومیه

پژو پارس TU5 رنگ : سفید مدل : 91 در شهر سلماس

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 210/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید (سواری سایپا....

ارومیه

مزایده خودرو پراید (سواری سایپا 132 )به پلاک انتظامی ایران 27 - 621 ب 97 به رنگ سفید روغنی مدل 1390

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 140/000/000 تومان

مزایده خودروی سواری کار جیپ کال....

ارومیه

مزایده خودروی سواری کار جیپ کالسکه صحرا مدل 1377 م

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 65/000/000 تومان

مزایده پرایددوگانه رنگ : نقره ....

ارومیه

مزایده پرایددوگانه رنگ : نقره ای مدل : 88

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 130/000/000 تومان

مزایده خودرو وانت سیستم آریسان....

ارومیه

مزایده خودرو وانت سیستم آریسان تیپpu10hv CNG

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 160/000/000 تومان

مزایده پژو آر دی تیپ : RD سال ....

ارومیه

مزایده پژو آر دی تیپ : RD سال ساخت: 1384

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 70/000/000 تومان

مزایده پراید جی تی ایکس آی به ش....

ارومیه

مزایده پراید جی تی ایکس آی به شماره انتظامی435 س89-ایران 17

مهلت تا   3  روز دیگر  

قیمت : 105/000/000 تومان