}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

سایپا تیپ : 131SE مدل 1393 رنگ ....

ارومیه

سایپا تیپ : 131SE مدل 1393 رنگ سفید

مهلت تا   13  روز دیگر  

قیمت : 82/000/000 تومان

یک دستگاه خودروی سواری ال نود ....

ارومیه

 یک دستگاه خودروی سواری ال نود  رنگ سفید - تیپ الپی

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 269/000/000 تومان

پژو 405 اس ال ایکس TU5سفید رنگ....

ارومیه

 پژو 405 اس ال ایکس TU5سفید رنگ مدل 1392

مهلت تا   22  روز دیگر  

قیمت : 118/000/000 تومان

مزایده دولتی پراید رنگ سفیدروغن....

ارومیه

مزایده دولتی پراید رنگ سفیدروغنی - تیپ GTXI - 2

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 60/000/000 تومان

مزایده پراید صبا جی تی ایکس مد....

ارومیه

مزایده  پراید صبا جی تی ایکس مدل 1381 سبز یشمی متالیک

مهلت تا   8  روز دیگر  

قیمت : 35/000/000 تومان

مزایده يك دستگاه اتومبيل پراید

ارومیه

مزایده يك دستگاه اتومبيل پراید

مهلت تا   5  روز دیگر  

قیمت : 51/000/000 تومان

مزایده سواری پراید مدل 90 بارن....

ارومیه

مزایده  سواری پراید مدل 90 بارنگ سفید و دو گانه سوز

مهلت تا   2  روز دیگر  

قیمت : 50/000/000 تومان