}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

مزایده خودرو405 خاکستری متالیک

اردبیل

مزایده خودرو405 خاکستری متالیک

مهلت تا   15  روز دیگر  

قیمت : 30/000/000 تومان

مزایده پژو تيپ GLX-XU7405 مد....

اردبیل

مزایده  پژو تيپ  GLX-XU7405  مدل 1391 رنگ : مشكي – متاليك

مهلت تا   9  روز دیگر  

قیمت : 110/000/000 تومان

مزایده پژو 405 به رنگ مشكي مدل....

اردبیل

مزایده  پژو 405 به رنگ مشكي مدل 1383

مهلت تا   12  روز دیگر  

قیمت : 56/000/000 تومان

مزایده هاچ بک 33-s MVMX به رن....

اردبیل

مزایده  هاچ بک 33-s MVMX  به رنگ سفید روغنی مدل 1396

مهلت تا   0  روز دیگر  

قیمت : مخفی