• مزایده سواری سمند LX  خودرو دو گانه سوز دستی می باشد مدل 88