• مزایده تعدادی خودرو  (بهمن موتور )مستهلک و اوراقی به صورت محدود تا تاریخ : 1403/04/11

توضیحات

مزایده تعدادی خودرو (بهمن موتور )مستهلک و اوراقی به صورت محدود تا تاریخ : 1403/04/11
شرکت در رد یا تایید پیشنهادات مختار است

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

599317

استان برگزاری

تهران

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه